Zhubné nádory kože

Bazalióm

Typické prejavy: najčastejší kožný nádor. Veľmi vzácne metastázuje – okolo 0,1% všetkých bazaliómov. Rastie pomaly, ale poškodzuje okolité tkanivo, t.j. podľa rozsahu kožu, chrupavku aj kosť. Vyskytuje sa častejšie v neskoršom veku, ale v poslednej dobe nie sú vzácnosťou aj bazaliómy 30 ročných. Bazalióm často vzniká nenápadne z ložiska napr. po spálení kože. Môže pripomínať vred kože. Okraje sú navalité a často sa perličkovo lesknú. Ložisko sa nehojí a postupne sa rozširuje do okolitého tkaniva. Typickými miestami postihnutia sú tvár alebo chrbty rúk.

Rizikové faktory: Bazaliómy vznikajú na mieste chronického dráždenia. To býva v našich podmienkach predovšetkým nadmerným opaľovaním. Pre predchádzanie bazaliómom je dôležitá odpovedajúca fotoprotekcia a vyhýbanie sa nadmernému slneniu.

Liečba: chirurgická, eventuálne kryoterapia

Melanóm

Typické prejavy: Najzhubnejší nádor kože. Veľmi rýchlo metastázuje rôznymi cestami. O niečo častejšie postihuje ženy. Môže sa objaviť kdekoľvek na tele. Vo väčšine prípadov vzniká z junkčného pigmentového névu (névus zasahujúci na hranici pokožky a zmaše), výnimočne môže vznikať aj z névu zdanlivo bez pigmentu. Proces premeny bežného pigmentového névu v melanóm je postupný. Dôležité sú pravidelné kontroly pigmentových névov. Každý pigmentový útvar, ktorý sa začne meniť z hľadiska farby – strakatosť, šupinatenie alebo/a vznikajú na jeho povrchu chrasty, mokvá alebo až krváca – je nevyhnutné ihneď vyšetriť.

Rizikové faktory: K rizikovým skupinám osôb patríte aj vy, ktorý sa ľahko spálite – fototyp I a II (ryšaví a modrookí). Pozornosť je nutné venovať vrodeným veľkým pigmentovým névom a névom, ktoré rýchlo rastú a menia svoj vzhľad – tzv. dysplastické névy. Pravidelné kontroly pigmentových znamienok sú základom prevencie.

Liečba: Je významne závislá na type a štádiu ochorenia. Uplatňuje sa terapia chirurgická, ožarovania, cytostatiká alebo imunomodulačná liečba. Pre všetky onkologické ochorenia pletí, že úspešnosť liečby závisí aj na včasnosti zachytenia choroby. Pre melanóm je toto tvrdenie dvojnásobne dôležité.

Spinalióm

Typické prejavy: Druhý najčastejší kožný nádor. Má schopnosť zakladať metastázy predovšetkým do oblasti príslušných regionálnych uzlín. Obvykle má vzhľad tuhého vystupujúce lesklého púčiku vo farbe kože, ktorý rýchlo rastie (bazolióm rastie veľmi pomaly) a rozpadá sa do vredu, ktorý ničí okolité tkanivo. Typickými miestami lokalizácie sú tvár, ušné laloky, čelo, nos, brada. Spinalióm postihuje často aj prechodové časti kože a sliznice. Typickou lokalizáciou pre spinalóm u starších žien sú vonkajšie pohlavné orgány (vulva) alebo oblasť ritného otvoru.

Rizikové faktory: Podobne ako pri bazilióme je dôležitá fotoprotekcia a vyhýbanie sa nadmernému opaľovaniu. Rovnako sa treba vyvarovať opakovanému dráždeniu kože alebo iných slizníc chemickými látkami typu ako sú zložky tabaku. U žien vo vyššom veku je nevyhnutné vždy starostlivé gynekologické vyšetrenie aj pre riziko karcinómu vulvy.

Liečba: Chirurgická, rádioterapia, cytostatiká. Včasne zachytené spinaliómy kože majú dobrú prognózu. Najzávažnejšie sú agresívne spinaliómy ženských vonkajších pohlavných orgánov, ktoré zle reagujú na liečbu a rýchlo metastázujú.

Žiadna položka