Vitiligo

Príčiny: Jednoznačná príčina nie je známa. Pravdepodobne sa jedná o súbor viacerých faktorov. V rade prípadov sú prítomné protilátky proti melanocytom alebo proti melanínu. Rolu zohrávajú toxické voľné kyslíkové radikály, ktoré ovplyvňujú melanogenéziu. Všetko nasvedčuje tomu, že sa jedná o ochorenie geneticky podmienené. Vitiligo sa lieči ťažko a len výnimočne nastane spontánny ústup.

 

Typické prejavy: Depigmentácia kože rôzneho rozsahu. Ostro ohraničené ložiská – biele škvrny, v ktorých môžu byť zbytky pigmentu, okraje sú často s nadmernou pigmentáciou. Vitiligo sa zvýrazňuje v letnom období, kedy je okolitá koža viac opálená. Postihnutie môže byť rôznej intenzity, spočiatku sa objavia drobné depigmentácie na jednom mieste, ktoré sa postupne rozširujú a zväčšujú. Typickými miestami vitiliga sú tvár, chrbty rúk, predlaktia, genitálie. Fakticky sa vitiligo môže objaviť kdekoľvek.

Typický vek: deti aj dospelí

Prevládajúce pohlavie: mierne prevládajú ženy

Rizikové faktory: výskyt v rodine, slnečné žiarenie, hormonálne poruchy, protilátky proti melanocytom alebo tyrozináze, autoimunitné choroby, stres, melanotoxické ltáky

Liečba: Jedna z najhoršie liečiteľných chorôb tvorby pigmentu. Úspešnosť sa pohybuje do 15%. Všeobecne platí, že včasná návšteva lekára zvyšuje šance na zmiznutie príznakov. Základnou stratégiou liečby je kombinácia látok provokujúcich tvorbu pigmentu a UVA žiarenia 315 – 380nm (PUVA). V niektorých prípadoch sa úspešne využívajú kortikosteroidy a experimentálne aj tacrolimus a pimecrolimus.

Kozmetická starostlivosť: Kozmetické ošetrenie vitiliga vychádza z dvoch postupov. Pomocou enzýmu SOD tlmíme aktivitu voľných kyslíkových radikálov, ktoré poškodzujú tvorbu melanínu. Repigmentačné látky v prípravkoch pomáhajú obnoviť tvorbu melanínu. Ošetrenie vyžaduje trpezlivosť, presne stanovenú dĺžku expozície UVA žiareniu, absolútnu ochranu pred slnkom (Zinci Sun SPF 50+) a vylúčenie solárií. Alternatívou je použitie samoopaľovacích prípravkov, ktoré však nevyvolávajú normálnu pigmentáciu a pôsobia dočasne.

Žiadna položka