Stvrdnutá koža piet

Typické prejavy: Za špecifickú poruchu rohovatenia je možné pokladať aj stvrdnutú kožu piet. Tento stav môže byť sprievodným javom určitého ochorenia – najčastejšie plesní – alebo ho môže sprevádzať ako súčasť systémového ochorenia – cukrovka, autoimunita a iné. V mnohých prípadoch je stav praskania piet zapríčinený nesprávnou starostlivosťou o ne.

Žiadna položka