Poškodenie opaľovaním

Príčiny: Opálená koža nebola vždy známkou krásy. Naopak. Rimania si veľmi cenili svetlú kožu, ktorá bola znakom majetnosti a dôkazom, že dotyčný alebo dotyčná si môžu dovoliť zdržiavať sa celý deň v domoch chránených pred slnkom. Ideál bronzovo opálenej kože definitívne zakotvil pri brehoch Európy a Ameriky až po 2. svetovej vojne. Moderné lifestylové časopisy ešte v polovici 60tych rokov tvrdili: „Opaľujte sa, je to krásne a zdravé!“.

V tej dobe už však existovali rozsiahle štúdie preukazujúce priamu súvislosť medzi nadmerným opaľovaním a poškodeniami kože aj celého organizmu. Strach z opaľovania je zrejmý predovšetkým v krajinách, ktoré sú naviac vystavené intenzívnejšiemu UV žiareniu v dôsledku poškodenej ozónovej vrstvy (Austrália). Varovanie vedcov a panické informácie niektorých masmédií viedli k tomu, že slnko začalo byť zatracované, čo predstavovalo druhý extrém. Dnes sa väčšina odborníkov prikláňa k odporúčaniu, že rozumná dĺžka opaľovania predovšetkým na prirodzenom slnečnom svetle s odpovedajúcou ochranou nepredstavuje zdravotné riziko.

Čo nás opaľuje?

Slnečné žiarenie predstavuje nepretržitý tok častíc nazývaných fotóny, ktoré vznikajú pri termonukleárnej reakcii v Slnku. Každá takáto častica má inú rýchlosť. Šíria sa na zemi akoby vo vlne rôznej dĺžky. Preto rozlišujeme infračastice, ktoré majú veľkú dĺžku vlny a pôsobia na nás pocitom tepla. Ďalším typom je viditeľné žiarenie, ktoré prechádza od červenej do fialovej farby. Nasleduje UV žiarenie. Všetky uvedené typy žiarení majú vplyv na stav kože. Aj dlhodobé pôsobenie vysokých teplôt poškodzuje štruktúru kože. Viditeľné intenzívne svetlo sa spolupodieľa na urýchlení procesu starnutia pleti. Bezpochyby najvýznamnejšie biologické účinky má UV žiarenie.

UVA

Je najbližšie viditeľnému spektru žiarenia. Zo všetkých typov UV žiarenia preniká najhlbšie. Vyvoláva rýchle uvoľnenie melanínu (hnedý pigment kože, ktorý tvorí farbu prirodzeného opálenia), v rádoch hodín. Tento typ UV je vo väčšej miere zastúpený v trubiciach solárií. Skracuje sa tak doba potrebná pre opálenie kože. V porovnaní so „spaľujúcim“ UVB však viac urýchľuje starnutie kože a má silnejší vzťah k riziku hyperpigmentácií alebo fotoalergických reakcií. Pigmentácia po UVA je síce rýchlejšia, ale krátkodobejšia. Moderné solária sa snažia čo najviac priblížiť sa svojím spektrom prirodzenému UV žiareniu, ktoré preniká na zem. Pre bezpečnosť solárií platí v EU jednotná norma, ktorá obmedzuje výkon trubíc na 0,3 W/m2. SZO (Svetová zdravotnícka organizácia) vydala a na svojich stránkach publikovala odporúčanie SZO pre opaľovanie v soláriách.

UVB

Na zemský povrch sa dostáva len malé množstvo UVB. Väčšina je odfiltrovaná ozónom. Ak je jeho koncentrácia v ozónosfére nedostatočná, tak UVB spolu s krátkovlnovým UVC môže závažne poškodzovať zdravie. UVB nie je natoľko prenikavé ako UVA, ale má väčšiu energiu. Ničí bielkoviny, v koži predovšetkým degraduje kolagén, a poškodzuje DNA, čím prispieva ku vzniku nádorového bujnenia. Tento typ žiarenia je zodpovedný za spálenie kože. Následne vyvoláva pigmentáciu kože, ktorá je v porovnaní s UVA pigmentáciou dlhodobejšia.

UVC

Za bežných podmienok na zemský povrch nepreniká. V laboratóriách sa využíva v germicídnych zariadeniach, ktoré ničia choroboplodné zárodky. Už krátkodobé pôsobenie UVC na kožu vyvoláva splálenie kože. Čo je opálenie? Akonáhle sa vystavíme UV žiareniu pri opaľovaní, koža reaguje obrannou reakciou, ktorá vedie k prejavom zápalu kože – začervenanie, svrbenie, pálenie, mierny opuch. Podľa fototypu kože je kožná reakcia rôzna. Každé opálenie vyvoláva zápal, pri veľmi tmavej koži (černosi) je však úplne nepatrný. Podľa fototypu za rôzne dlhú dobu nastane ochranná pigmentácia, ktorá je tvorená kožným farbivom melanínom. Najskôr sa vytvorí, predovšetkým vplyvom UVA, rýchla pigmentácia, ktorá však nemá tak silný fotoprotektívny účinok. Následná dlhodobejšia pigmentácia je vyvolaná UVB a pretrváva aj niekoľko mesiacov.

Je opaľovanie zdravé?

Určitá miera vystavenia sa slnečnému žiareniu je nevyhnutná predovšetkým pre tvorbu vitamínu D, ktorý sa podieľa na riadení hladiny vápniku v našom organizme. Pre tieto účely však postačuje bežná celoročná expozícia slnku pri pobyte vonku. Racionálny dôvod pre odhalenie celého tela pre zdravotné účinky u zdravého človeka neexistuje. Na druhej strane je v ľudskej prirodzenosti skrášľovať svoje telo a opaľovanie pokladá mnoho ľudí za záležitosť estetickú.

Poškodenie kože po UV žiarení

Riziká plynú predovšetkým z dlhodobého opakovaného opaľovania bez náležitej UV ochrany. Typický je tzv. floridský syndróm, čo je chronické poškodenie kože po UV žiarení. Pokožka sa stáva postupne zhrubnutou, trápia ju hyperpigmentácie, póry sú otvorené, ale prázdne. Ďalšie opaľovanie vedie k zhoršeniu stavu. V takomto prípade je nevyhnutné ihneď prerušiť trvalé opaľovanie. Vhodná kúra AHA peelingu alebo peercing-dermarollerovej mezoterapie. Dôležitá je optimálna hydratácia. Odporúčame SynCare BALNEO WELLNESS Hydratačný telový balzam.ďalší typ chronického poškodenia predstavuje predčasné starnutie. Opakovaným vyvolávaním zápalu v koži pri opaľovaní nastáva postupné odbúravanie vlákien kolagénu. Koža stráca pružnosť, hydratáciu a optimálne napnutie. Nadmerným opaľovaním môžete urýchliť proces starnutia kože o 10 aj viac rokov, viď. Zásady starostlivosti o zrelú pleť. Závažným nežiaducim účinkom nevhodného opaľovania sú poruchy tvorby pigmentu alebo alergické reakcie. Opakované dlhodobé opaľovanie bez náležitej ochrany môže viesť k najzávažnejším nežiaducim účinkom UV žiarenia – vzniku rakoviny. UV žiarenie spôsobuje defekty genetickej informácie uloženej v DNA a má aj nepriaznivý účinok na imunitný systém. Oba faktory môžu viesť kurcenogenéze. Nádory kože patria k častým onkologickým ochoreniam a ich výskyt rok od roku stúpa. Dôležité sú pravidelné preventívne prehliadky rizikových kožných névov.

Žiadna položka