Koža je orgánom, ktorý chráni telo pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia. Narušenie jej celistvosti môže byť vážnym problémom pre celý organizmus. Koža sa v mieste mechanického poškodenia stáva priestupnejšou pre cudzorodé látky a mikroorganizmy. Malé, jednorazové narušenie kože nemusí predstavovať riziko. Proces hojenia vedie za normálnych okolností k obnove kože vo všetkých ich vrstvách. Väčšiu komplikáciu predstavuje trvalo narušená alebo narušovaná koža, pri ktorej už nedôjde k úplnej obnove celistvosti kože.