Nadmerné ochlpenie

Príčiny: Ako pri rade chorôb vlasov zohráva dôležitú rolu genetika, t.j. dedičné vlohy. Typický rast chlpov na našom tele je súčasťou znakov, ktoré odlišujú obe pohlavia. Dieťa sa rodí iba s primárnym ochlpením (lanugo), ktoré behom dní stráca. Nástupom puberty, ktorá je riadená hormonálne nastáva rozvoj takzvaného sekundárneho ochlpenia, t.j. pohlavne špecifikovaného ochlpenia. Ústredný hormón so vzťahom k rastu vlasov a nechtov je kortizol.

Za nadmerným rastom chlpov na rôznych miestach tela vždy stoja hormóny, avšak príčina ich dysbalancie a dysregulácie môže byť rôzna. Stretávame sa s ňou pri ťažkých stavoch podvýživy vrátane mentálnej anorexie. Príčinou môžu byť aj lieky – lieky na potláčanie imunity a ďalej niektoré liečivá pre liečbu epilepsie. U žien sa môže objaviť hirzutizmus – rast typicky mužského ochlpenia u žien (fúzy alebo mužsky pubický tvar ochlpenia). Tieto prejavy sú často znakom zvýšenej hladiny androgénov u postihnutej ženy. Pri nadmernom raste ochlpenia je potrebné pátrať aj po gynekologických súvislostiach (poruchy funkcie vaječníkov a iné).

Typické prejavy: K tejto skupine radíme predovšetkým nadmerný rast ochlpenia, poprípade rias.

Liečba: Je nevyhnutné pátrať po príčine nadmerného rastu ochlpenia. Používajú sa rôzne lieky blokujúce účinok androgénov vrátane kombinovaných antikoncepčných preparátov.

Kozmetická starostlivosť: Podobne ako pri prípravkoch pri padaní vlasov, sú aj proti nadmernému ochlpeniu na trhu rôzne preparáty, ktoré sľubujú takmer „zázraky“. Skutočnosťou je, že žiadny skutočne účinný prípravok na voľnom trhu nie je a vždy odporúčame sa zveriť do starostlivosti odbornému lekárovi, pretože nadmerný rast ochlpenia môže byť príznakom iného vnútorného ochorenia.

Žiadna položka