Choroby vlasov

Typické prejavy: rast vlasov má tri obdobia. V anagennej fáze vlas rastie a jej trvanie je niekoľko rokov. Približne 85% všetkých vlasov je v tejto fáze. V katagennej fáze vlas postupne zaniká. Táto fáza trvá 1 až 2 týždne. V poslednej telogennej fáze sa vlas „pripravuje“ na vypadnutie. Fáza trvá 2 až 4 mesiace a je v nej 14% všetkých vlasov. Denne vlas vyrastie o 0,2 až 0,5 mm. Vlastný rast vlasov je daný rasou, pohlavím, hormonálnym stavom, vekom, aktívnymi aj prekonanými ochoreniami.

Žiadna položka