Celulitída je označenie používané v kozmetike na popis špecifických zmien v podkoží. Ide o výraz nesprávny. Celulitída – latinsky celulitis – je v skutočnosti zápalové ochorenie spojivového tkaniva podkožia, ktoré býva vyvolané najčastejšie bakteriálnou infekciou. Správny český výraz pre celulitídu je pomarančová koža, odborne označovaná ako adiposis oedematosum. Kozmetická ,,celulitída“ vzniká v dôsledku nerovnomerného ukladania tukov v podkožnom tukovom tkanive, ktorého základ tvoria tukové bunky - adipocyty.

Žiadna položka