VÍRUSOVÉ INFEKCIE KOŽE

Príčiny: Tieto kožné infekcie sú spôsobené vírusmi. Podľa typu vírusu zapríčiňujú rôzne prejavy na koži.