Galvanika a ultrazvuk.

Galvanický prúd je historický názov pre jednosmerný prúd. Uznajme však, že slovo galvanický znie lepšie a priťahuje väčšiu pozornosť. Tento typ prúdu je charakteristický jednosmerným tokom elektrického náboja. Prvým praktickým zdrojom (článkom) jednosmerného (galvanického) prúdu bol Voltov stĺp, ktorý v roku 1800 zostavil a v Londýne predstavil taliansky fyzik Alessandro Volta. Dnes sú typickým zdrojom galvanického prúdu bežné elektrické batérie, ktoré si kupujeme do vreckových bateriek alebo do hračiek „na baterky“. Ďalším príkladom je dynamo – donedávna nevyhnutné ako zdroj energie pre svetlo na bicykli.

Galvanický prúd v kozmetike
Aj keď obľúbenosť galvanických prístrojov sa podstatne zvýšila až na prelome tisícročia, ich využitie je omnoho staršie a siaha až do 30. rokov minulého storočia. Avšak až okolo roku 1970 sú ponúkané prvé sériovo vyrábané „galvanické žehličky“. Ich cena sa pohybovala nad 700 USD, čo obmedzovalo okruh zákazníkov a pre východnú Európu boli prakticky nedostupné.
Na galvanický prúd v kozmetike sa treba pozerať ako na prostriedok, ktorý uľahčuje prienik niektorých látok z kozmetických prípravkov do pleti. Zjednodušene môžeme povedať, že základnou podmienkou pre tieto látky je ich dobrá rozpustnosť vo vode. Súčasne je dôležité, aby bol povrch pokožky dostatočne zvlhčený a vrchné vrstvy kože hydratované. Z kozmetických prípravkov sú odporúčané vodné alebo ľahké krémové séra. Za úplne nevhodné pod galvaniku môžeme považovať oleje a mastné krémy alebo masky.

Ultrazvuk je mechanické vlnenie vo frekvenciách vyšších ako 20kHz. Jedná sa o vlnové dĺžky, ktoré sú pre ľudské ucho nepočuteľné. Mechanické vlny dopadajú na rôzne povrchy, narážajú na ne a odrážajú sa. To je možné využiť napríklad pre zobrazovanie niektorých tkanív v lekárstve, ale tiež pri rozrušovaní zubného kameňa alebo pri odhaľovaní chýb materiálov.

Využitie ultrazvuku v kozmetike
V kozmetike sa využíva ako zdroj ultrazvukových vĺn kryštál, ktorý sa v elektrickom poli rozkmitá a tieto kmity sa prenášajú na samotnú „špachtľu“. Hlavnou funkciou ultrazvuku v kozmetike je čistenie pleti. jemné vibrácie uvoľňujú maz z vývodu mazových žliaz a povrchové nečistoty. Naviac je ultrazvuk určitou formou šetrnej a veľmi jemnej masáže pleti. pre čistenie pleti je nevyhnutné, aby bola pleť približne 5 minút pred zákrokom vhodne zvlhčovaná, a teda aj zmäkčovaná.

Gél pod galvaniku a ultrazvuk
Gél pod galvaniku a ultrazvuk (520), ktorý má výborný zvlhčujúci a zmäkčujúci účinok. Preto ideálne pripraví pleť pred ošetrením.