Citlivá pleť nie len v zime II. časť

Ambulancia estetickej dermatológie SynCare, Brno

Starostlivosť o citlivú pleť patrí k najobtiažnejším a tiež často najmenej vďačná z hľadiska profesionálnej salónnej kozmetiky aj poradenstva v lekárňach. Nájsť vhodnú kombináciu mnohokrát trvá mesiace a nikdy nie je možné vylúčiť vznik novej intolerancie.

Rola kozmetičky

Kozmetický salón je často prvým pracoviskom, kde kozmetička na základe rozhovoru s klientom zistí, že jej pleť je pravdepodobne zvýšene citlivá. A to aj napriek tomu, že na pokožke nebudú prítomné žiadne známky reaktivity. Zaznamenanie subjektívnych pocitov do dokumentácie je veľmi dôležité. Je treba mať na pamäti, že prioritná je spokojnosť klientky pri ošetrení, nie prostý dojem kozmetičky: „Ale ja na Vašej pleti nič nevidím ...“. Je nevyhnutné starostlivo uviesť do karty všetky aplikované a odporučené prípravky. Súčasťou starostlivosti je takisto vytvorenie optimálnej atmosféry. Pri ošetrení sa kozmetička nesmie ponáhľať alebo vytvárať dojem nervozity. Na klientku s citlivou si pleťou vyčlením o približne 20 minút viac času, než na bežné zákazníčky.

Poradenstvo v lekárňach

Lekáreň je častým miestom poradenstva pri citlivej pleti. aj keď farmaceut alebo farmaceutická asistentka nemajú toľko časového priestoru pre individuálne poradenstvo, vždy je nevyhnutná aspoň základná anamnéza, vrátane histórie používanej kozmetiky, prípadne liekov. Podotýkame, že zákazník prichádza do zdravotníckeho zariadenia – lekárne – za účelom odbornej rady pri jeho citlivej pleti. preto je vhodné sa vyhnúť radám typu: „Toto je teraz nové, tak to vyskúšajte“. Ľudia s citlivou pleťou nemajú radi experimenty a na zdravotníka kladú vysoké odborné nároky.

Dermatológia

Pacient s nejasnou diagnózou citlivej pleti nie je zďaleka výnimočný v ordinácií každého lekára. Zvýšená citlivosť pleti môže byť spojená s konkrétnymi patologickými stavmi, ku ktorým patrí napr. rada alergií, profesionálne poškodená pleť alebo pokožka so syndrómom status cosmeticus, ktorý je zapríčinený nevhodnou skladbou kozmetických prípravkov. Bohužiaľ, ani dermatologická liečba nemusí úplne vyriešiť citlivosť pleti.

SenziTest by mal byť metódou prvej voľby pre odhalenie zvýšenej citlivosti Ako už bolo uvedené v I. časti, veľmi často chýbajú akékoľvek objektívne známky citlivosti pleti. SynCare SenziTest (920) predstavuje stabilizovaný roztok kyseliny mliečnej. Za normálnych okolností vyvoláva SenziTest malé alebo žiadne podráždenie. Pri citlivej pleti spravidla pokožka reaguje rýchlym a dlhším začervenaním v mieste aplikácie – viď návod.

Diagnostika citlivej pleti pomocou prístrojov

Niektoré prístroje pre diagnostiku pleti sú vybavené sondou pre meranie transepidermálnej straty vody (TEWL) približne u 60% osôb s citlivou pleťou je hodnota TEWL zvýšená. Ďalšou možnosťou je kožná videokamera PC 35, ktoré dokáže pomocou software zachytiť zmeny v prúdení krvi vo vrchných vrstvách zamše, a tím určovať mieru podráždenia. Experimentálne sa overujú zariadenia, ktoré snímajú slabé akčné potenciály voľných nervových zakončení v pokožke a na základe toho odvodzujú mieru reaktivity, prípadne jej citlivosť.

Typy pletí a stavy, ku ktorým vždy pristupujeme ako k citlivým

Niektoré typy pleti a určité ochorenia kože bývajú spojené so zvýšenou citlivosťou. Patrí k nim najmä: pokožka detí do 12 rokov, pokožka so známkami solárneho erytému, pokožka vystavená náhlej prudkej zmene teploty. Z chorôb do tejto skupiny radíme: kuperózu a rosaceu, periorálnu a periorbitálnu dermatitídu, seboroickú dermatitídu, atopickú dermatitídu, lupienku a iné.

Všeobecné zásady starostlivosti o citlivú pleť v salóne:

  1. Starostlivosť o citlivú pleť musí byť prísne individuálna.
  2. K citlivej pleti vždy pristupujeme s veľkým rešpektom.
  3. Platí zásada umiernenosti. Odporučiť menej kozmetických prípravkov na deň, ale vhodne aplikovaných.
  4. Neexperimentujeme. Nové výrobky, značky a postupy nikdy nepoužívajte na osoby s citlivou pleťou. Vždy majte najskôr skúsenosti z ošetrení s bežnými klientmi.
  5. Vylúčte kozmetiku s parfumami a silicami.
  6. Maximálna koncentrácia alkoholov v kozmetike (etanol, glycerin, propylenglykol, butylenglykol, pentylenglykol) by mala byť najviac 5%, pri etanole do 2%.
  7. Vždy vyzvite klientku, aby najskôr vyskúšala vzorky. Z jednej aplikácie často nie je nič poznať. Vyhodnotenie vykonajte po niekoľkých aplikáciách.