Citlivá pleť nie len v zime I. časť

Ambulancia estetickej dermatológie SynCare, Brno

Citlivá pleť je spojenie, ktoré je veľmi frekventované nie len v ordináciách dermatológov, ale tiež v kozmetických salónoch a v lekárňach. V nasledujúcich troch dieloch sa budeme podrobne venovať citlivej pleti, možnostiam jej diagnostiky a optimálnej starostlivosti.

Koža je orgán vnímavý

Z odborného hľadiska hovoríme o zmyslovej funkcii kože. Tá sprostredkuje informáciu o podnetoch z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Výsledkom je vnem, ak chceme pocit. Zachytenie podnetu majú na starosti receptory. Tie môžeme rozdeliť na termoreceptory (teplo, chlad) a mechanoreceptory (dotyk, tlak, hlboký tlak, vibrácie).

Bolesť, svrbenie, ale tiež teplo sprostredkúvajú voľné nervové zakončenia v pokožke. Zvláštnym typom nervového vnímania je nadaná oblasť okolo vlasovej cibuľky, ktorá dokáže registrovať aj najnepatrnejší pohyb vlasového stvolu.

Čo je „svrbenie“

Pruritus, alebo svrbenie sprostredkúvajú rovnaké vlákna, ktoré vedú bolesť. Oboje je nepríjemný zmyslový vnem. S určitým zveličením je možné povedať, že svrbenie je prvou známkou poplachového systému, ktorý oznamuje, že niečo nie je v poriadku. Uvoľňujú sa látky, ako je histamin alebo serotonin, ktoré sú tzv. priamymi mediátormi zápalu. Svrbenie môžeme chápať ako prvý poplašný signál, ktorý však nemusí byť sprevádzaný objektívnymi prejavmi na koži. Potláčanie svrbenia je dôležitou súčasťou liečby napr. pri atopickom ekzéme alebo pri lupienke.

Pokožka vníma

Často je pokožka pokladaná len za samotnú bariéru, ktorá chráni telo pred vstupom nežiaducich látok. V skutočnosti je jej úloha ďaleko širšia. Pokožka je súčasťou signálnej sústavy. Sú v nej voľné nervové zakončenia. Preto môžeme bez zveličovania povedať, že pokožka vníma rôzne podnety, vrátane bolestivých, avšak nekrváca. Vo vrchnej vrstve kože sa nenachádzajú krvné ani lymfatické cievy. Kozmetické ošetrenie má schopnosť vyvolávať ako príjemné, tak nepríjemné vnemi.

Citlivá pleť na kozmetické prípravky

Je vhodné zdôrazniť, že citlivá koža nie je lekárskou diagnózou, ale samodiagnózou, ktorá často nie je sprevádzaná charakteristickými objektívnymi známkami. V rade prípadov sa klienti sťažujú na neznášanlivosť napr. na kozmetické prípravky, avšak, okrem ich pocitu, chýbajú jednoznačné známky dráždenia na pleti. skutočnosť, že niektorý kozmetický prípravok konkrétna osoba zle znáša, neznamená, že jej pleť je citlivá.
Za citlivú pleť z hľadiska kozmetiky považujeme stav, kedy klientka alebo klient netoleruje väčšinu kozmetických prípravkov, ktoré sú v daných podmienkach ostatnými osobami bežne tolerované. Z uvedenej definície je zrejmé, že „citlivosť“ sa veľmi ťažko objektívne preukazuje. Začervenanie alebo dokonca vznik drobných pľuzgierikov nepatrí k známkam citlivej pleti, keďže v tomto prípade sa už jedná o známky iritatívnej reakcie, čo je pojem širší, než citlivá pleť.

Výskyt citlivej pleti v populácií

Epidemiologické výskumy na tému citlivej pleti stále nie sú dostatočné. Rozsiahla francúzska štúdia (Expression Cosmétique N25, Sederma 2014) uvádza, že 50% žien a 30% mužov tvrdí, že majú citlivú pleť 

Diagnostika citlivej pleti

Objektívna diagnostika citlivej pleti je obtiažna. Väčšinou sa musíme spoľahnúť na výpoveď postihnutej osoby. V niektorých prípadoch registrujeme začervenanie, prípadne rozšírené cievky. Pri citlivej pleti býva spravidla narušená bariérová funkcia kože. Tú je možné stanoviť pomocou TEWL hodnoty. Jednoduchým a ľahko interpretovateľným pomocníkom v objektivizovaní citlivej pleti je SenziTest (920).

Psychologická stránka citlivej pleti

Niektoré kožné ochorenia sú sprevádzané prejavmi citlivej pleti. k nim radíme atopický ekzém, rosaceu, periorálnu alebo seboroickú dermatitídu či lupienku. V incýh prípadoch však nezistíme nič, čo by mohlo odôvodňovať zvýšenú senzitivitu kože. Nové výskumy ukazujú, že prostá citlivá pleť je spojená s poruchou zaznamenávania podnetov z vonkajšieho prostredia na úrovni receptorov v koži. Súčasne je u týchto osôb zistená zvýšená aktivita v senzomotorickej oblasti predného laloku mozgovej kôry. Citlivosť teda môže byť vrodená neurologická odchýlka.