Biopotraviny a biokozmetika.

Psychológia a marketing
Náš výklad začíname paradoxne na konci problematiky biokozmetiky – pri jej psychologickom vnímaní zákazníkmi. Túto otázku nemôžeme podceňovať a je často základným dôvodom, prečo sa biokozmetika nakupuje. Pocit, že bio je zdravšie alebo/a šetrnejšie k životnému prostrediu, je pre mnohých z nás dostatočnou motiváciou pre nákup biokozmetiky. Inak by to malo byť pri špecialistoch v starostlivosti o pokožku, ktorí ponúkajú alebo pracujú s kozmetikou. Ako kozmetička, tak lekárnik by mali byť schopní vysvetliť zákazníkom racionálne dôvody, pre ktoré má význam označenie biokozmetika. To nie je možné, bez poznania procesu biocertifikácie.

 Certifikácia biopotravín bola v mnohom vzorom pre certifikáciu biokozmetiky
Už v 70tich rokoch minulého storočia sa objavili v niekdajšom EHS pokusy o reguláciu biopotravín. To úzko súviselo z rozvojom ekologického poľnohospodárstva. Postupne sa presadzovali zákony – najme v Rakúsku, Nemecku a v Holandsku, ktoré stanovili podmienky pre produkciu biopotravín. Dnes existuje systém európskeho práva o ekologickom poľnohospodárstve, ktorý je doplnený o národné predpisy per produkciu biopotravín. Sleduje sa celý výrobný reťazec biopotravín. Všetci producenti biopotravín podliehajú pravidelným kontrolám a osvedčenie pre označenie Produkt ekologického poľnohospodárstva alebo Biopotravina je udeľované len na obmedzenú dobu. Aj keď stále existujú rozdiely v kvalite bioprodukcie aj certifikácie v jednotlivých členských krajinách EÚ, môžeme tvrdiť, že všetci producenti sa riadia rovnakým typom zákonov. De iure by mali byť biopotraviny z Rakúska či Slovenska rovnako kvalitné ako z Talianska.

 Rozdiely medzi biopotravinami a biokozmetikou
Zatiaľ čo biopotravina býva spravidla jednozložková alebo sa skladá z niekoľkých málo súčastí, kozmetické prípravky obsahujú desiatky zložiek. Preto je certifikácia kozmetiky technicky zložitejšia a je zrejmé, že musia existovať špeciálne upravené požiadavky na biokozmetiku.

 Ako biokozmetiku môžete označiť akúkoľvek kozmetiku
Zatiaľ čo označenie bio pri potravine, ktorá neprešla procesom certifikácie podľa platných zákonov, je penalizované vysokou pokutou, slovo biokozmetika nie je nijak regulované. Preto sa môže stať, že spotrebiteľ si nakúpi ako bio aj kozmetiku, ktorá neprešla procesom nezávislej certifikácie. Aj preto je dôležité, aby aspoň odborní v starostlivosti o pleť poznali základné požiadavky na certifikáciu biokozmetiky.

 Ako sa certifikuje biokozmetiky v Českej republike
Najväčším nezávislým certifikačným orgánom je spoločnosť KEZ, o.p.s., ktorá sídli v Chrudimi. Okrem certifikácie biopotravín ponúka dobrovoľný program certifikácie biokozmetiky www.kez.cz/prirodni-a-bio-kosmetika Jej štandardy vychádzajú z európskeho odporúčania pre biokozmetiku https://cosmos-standard.org