Aktinická keratóza alebo keď moc slnka vašej koži škodí

Aktinická keratóza – dôležité je včasné rozpoznanie a ochrana pred UV žiarením
Slnko vyvoláva nielen toľko žiadanú hnedastú pigmentáciu – opálenie –, ale aj množstvo zmien, ktoré môžu byť nebezpečné pre zdravie človeka. Aktinická keratóza je reakciou kože na nadmerné a súčasne dlhodobé opaľovanie. Nevhodná intenzita slnenia vedie k jej poškodeniu. Je veľmi dôležité zabrániť vzniku tohto stavu. Dôsledná ochrana prípravkami s veľmi vysokým slnečným faktorom je základom ochrany takto oslabenej pleti. V začiatkoch prejavov je možné aktinickú keratózu potlačiť takmer v 100 percentách. Neskôr je to iba v 70 až 80 percentách.

Ako spoznať začínajúcu aktinickú keratózu – neváhajte sa poradiť s odborníkmi
Aktinickú keratózu je možné rozpoznať už v jej začiatkoch, kedy ešte nedošlo k závažnejšiemu poškodeniu kože. Samotnému stavu predchádza nápadné zhrubnutie kože, pokles jej napnutia a neskôr tvorba šupín akoby bez príčiny. Ložisko býva veľkosti do 2 cm – najčastejšie do 1 cm. Typické je začervenanie. Postupne sa pôvodne plošná škvrna mení do charakteru púčika, ktorý je nepravidelne krytý šupinami. Typické je, že bez liečby ložisko nemizne. Často sa keratóz objavuje spoločne viac a na viacerých miestach kože, ktoré nebývajú kryté odevom - napríklad hlava, krk, chrbty rúk.

Kto je aktinickou keratózou najviac ohrozený
Zmenou bývajú postihnuté predovšetkým osoby so svetlou kožou (fototyp I. a II.), ktorí sa pravidelne vystavujú bez vhodnej ochrany UV žiarenia. Najviac ohrození sú ľudia so záľubou v dlhodobom opakovanom slnení, ľudia stredného a seniorského veku a tiež zamestnanci v poľnohospodárstve, delegáti cestovných kancelárií, pracovníci na dopravných stavbách, horskí vodcovia alebo námorníci.

Je aktinická keratóza predstupňom rakoviny kože?
Koža je pri nevhodnom opaľovaní oslabovaná a najviac zastúpené bunky pokožky – keratinocyty – podliehajú nežiaducim zmenám, ktoré nakoniec vedú k ich mutácii. Pokiaľ tento stav včas neliečime a kožu starostlivo nechránime, vedie časom k prechodu aktinickej keratózy do prvého štádia rakoviny typu karcinómu (carcinoma in situ).

Liečba aktinickej keratózy
Čím skôr sa budete spolu s vaším lekárom venovať tomuto problému, tým je liečba jednoduchšia a úspešnejšia. V začiatkoch spravidla stačí vyhýbanie sa dlhšiemu pobytu na slnku a súčasné používanie veľmi vysokej ochrany SPF 50+. Účinnú ochranu predstavuje aj odev. Lekár po dohovore s vami môže zvoliť veľmi moderné lieky, ktoré aktivujú imunitnú reakciu v mieste lézie, prípadne kombinovať chirurgickú liečbu s ďalšími postupmi.
Významnú úlohu ako v prevencii, tak v liečbe zohráva udržiavanie pleti po slnení v dobrom stave a s podporou jej prirodzene regeneračných a imunitných funkcií. Na tieto účely vyvinula značka SynCare NEODERM krém.